Người không về nhận giải - Nguyễn Quốc Lập

07/12/2016 - 242 lượt xem

NGƯỜI KHÔNG VỀ NHẬN GIẢI Tôi biết ông Tạ Bá Hận, khi trang Web Trường Sơn công bố danh sách những người đoạt giải 2 cuộc thi. "Lụ...