Bà Nguyễn Thị Đáng – Gương sáng Trường Sơn

03/07/2019 - 1124 lượt xem

Một hội viên Trường Sơn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo học tập về việc còn sức còn làm và làm giỏi...