Một cán bộ Hội năng động

28/06/2015 - 321 lượt xem

Anh không chỉ chịu nghĩ mà còn luôn mạnh dạn, lao vào những việc gai góc...Anh là Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Hội Bắc Ninh... MỘT CÁN BỘ HỘI NĂNG ĐỘNG Phạm Thành...