Những vị tướng đường Trường Sơn huyền thoại

11/02/2017 - 2246 lượt xem

Những vị tướng đường Trường Sơn huyền thoại Nguồn:Báo An Ninh Thế Giới cuối tháng Không chỉ là một con đường như bao con đường trên thế gian, đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh còn là con đườn...