Sự khác nhau giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh VN như thế nào?

10/04/2015 - 118 lượt xem

Đã có sự hiểu không đúng về Hội Trường Sơn và Hội CCB Việt Nam. Để bạn đọc hiểu và phân biệt rõ về hai Hội này, BBT giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Thành Long về vấn đề này... SỰ KHÁC NHAU CỦA ...