Thông báo về đăng ký hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn

26/01/2017 - 209 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN Như chúng tôi đã thông báo: Hội Trường Sơn Việt Nam chuẩn bị thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn. Dự kiến đ...