Bằng Vinh danh của TƯ. Hội

22/08/2016 - 698 lượt xem

TƯ. Hội vừa ban hành Bằng Vinh danh Tấm lòng Vàng "Vì Nghĩa tình Trường Sơn" để tặng cá nhân, tập thể có đóng góp hiệu quả vào Chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"... BẰNG VINH DANH CỦA TRUNG ...