Nghị quyết Đại hội Hội Trường Sơn VN lần thứ II

10/09/2016 - 838 lượt xem

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2016 – 2021) Đại hội đại biểu Hội Truyền th...