Mấy suy nghĩ từ việc thành lập, tổ chức hoạt động của BLL Sư đoàn 471 Thái Nguyên

12/09/2015 - 212 lượt xem

MẤY SUY NGHĨ TỪ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BLL SƯ ĐOÀN 471 TỈNH THÁI NGUYÊN Phạm Thành Long ...