Thành lập BLL Nữ chiến sĩ TS tỉnh Lạng Sơn

05/10/2015 - 470 lượt xem

Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Lạng Sơn vừa ra mắt ngày 3/10/2015, đánh dấu bước trưởng thành về tổ chức của các chiến sĩ TS Lạng Sơn... THÀNH LẬP BLL NỮ CHIẾN SĨ TS TỈNH LẠNG SƠN ...