Bến phà Long Đại - Bùi Hoằng

06/12/2016 - 705 lượt xem

BẾN PHÀ LONG ĐẠI Bến phà Long Đại nằm trên tuyến đường 15A, đường Hồ chí Minh huyền thoại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch để vận chuyển sức ...