Chiến thắng 30/4 một mốc son chói lọi.

23/03/2017 - 331 lượt xem

Chiến thắng 30/4 một mốc son chói lọi Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng...