Chuyện ít biết về khóa Quốc hội kéo dài nhất lịch sử

10/01/2016 - 259 lượt xem

Chuyện ít biết về khóa Quốc hội kéo dài nhất lịch sử Kỳ họp đầu tiên chỉ kéo dài 4 tiếng và suýt bị tẩy chay; có nhiều đảng phái, thế lực chính trị tham gia Quốc hội; 116 đại biểu bị tước quyền; kỳ...