Di tích lịch sử: Cầu treo Bến Tắt.

08/10/2015 - 299 lượt xem

Cầu treo Bến Tắt Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vượt sông Bến Hải bằng cầu bê tông cốt thép hiện đại. Phía hạ lưu cầu mới khoảng 100m là cây cầu treo, cũng bắc qua sông Bến Hải. Đó là Di tích...