Tướng Hoàng Kiền và cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử"

28/12/2018 - 430 lượt xem

Mời bạn đọc và các đồng chí hội viên đọc công văn của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trả lời Tướng Hoàng Kiền về ý kiến nghị của đồng chí về cuốn sách nói trên...