Trên quê hương "chiếc gậy Trường Sơn" huyền thoại

07/05/2016 - 293 lượt xem

Trên quê hương "chiếc gậy Trường Sơn" huyền thoại (ANTV) - Câu chuyện về chiếc gậy theo chân bộ đội xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước trở thành hình ảnh gợi nhớ về lớp lớp thanh niên lên đường đi đán...