Trung đoàn cao xạ 593 - Bộ đội Trường Sơn. Một chặng đường

29/08/2015 - 376 lượt xem

TRUNG ĐOÀN CAO XẠ 593 - BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG