Thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia định

12/04/2015 - 255 lượt xem

THÀNH LẬP BỘ TƯ LỆNH CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG SÀI GÒN - GIA ĐỊNH Ngày 8 - 4 - 1975, tại căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh, Trung ương Cục và Quân ủy Miền họp nghe phổ biến quyết định của Bộ Chính trị về ...