Đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu.

05/02/2019 - 380 lượt xem

Cách đây 230 năm. Mùa xuân năm Kỷ Dậu, quân và dân nước ta dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung đã đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên Đại thắng mùa Xuân.