Khảo sát và thi công Đường 49 (trên đất Căm Pu Chia)

13/10/2015 - 301 lượt xem

Khảo sát và thi công Đường 49 ( Đường C4) Thiếu tướng Tô Đa Mạn nguyên trung đoàn trưởng 98 Để phát huy nguồn hàng do “Ông chủ” Đức Phương khai thác từ Căm Pu Chia, Bộ Tư lênh 559 có chủ trương mở ...