Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên - Chu Văn Tấn

31/08/2015 - 313 lượt xem

Những vị Bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Kỳ 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên - Chu Văn Tấn Ngày 16.12.2014, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã đến nhà riêng, thà...