Hàng nghìn quân tổng duyệt diễu binh

26/04/2015 - 329 lượt xem

Hàng nghìn quân tổng duyệt diễu binh - Từ sáng sớm nay, ở trung tâm TP.HCM, hàng nghìn quân, dân đã tiến hành ghép nối tổng duyệt mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Bu...