Cầu treo Bản Đông- Một cây cầu lich sử.

04/09/2015 - 402 lượt xem

Cầu treo Bản Đông là công trình cầu đầu tiên mà Công binh Trường Sơn đã thiết kế, thi công trên Trường Sơn từ đầu năm 1974. Ngày nay, cầu vẫn được nước bạn Lào sử dụng... Cầu treo Bản Đông ( trên đườ...