Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn qua các thời kỳ.

24/09/2019 - 687 lượt xem

Ban Lịch sử, Truyền thống xin giới thiệu về danh sách Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn qua các thời kỳ.