XÂY DỰNG BIA DI TÍCH ĐOẠN ĐƯỜNG 14 HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA

10/08/2020 - 955 lượt xem

Bia Di tích hữu nghị Việt Nam - Cuba trên đường Trường Sơn - đường 14 sắp được khánh thành...