80 triệu đồng tặng Hội TSVN

05/12/2019 - 78 lượt xem

Một tấm lòng vì trường Sơn của đồng chí Ngô Ngọc Thanh...