Ủng hộ 459 triệu đồng cho Kinh phí Hội và Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn

05/03/2018 - 1060 lượt xem

Hội Trường Sơn Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 đã nhận được sự ủng hộ 459 triệu đồng...