THÔNG BÁO DANH SÁCH KẾT NẠP 19 HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN ĐỢT 10 VÀ 11 NĂM 2020 (Ngày 5/2/2020)

11/02/2020 - 136 lượt xem

Đã có 19 hội viên mới được kết nạp (Đợt 10 và 11 năm 2020) nâng tổng số hội viên Hội VHNT Trường Sơn lên 260 hội viên cả nước.