LBTS - Huyền thoại con đường - Phan Thị Oanh

12/08/2015 - 379 lượt xem

Thơ dự thi: “Lục bát Trường sơn” Phan Thị Oanh, Hội viên Trường Sơn Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Số điện thoại: 0903461678 Huyền thoại con đường Lối xưa huyền t...