LBTS - thơ dự thi của Dương Ngọc Thông (TP. Hồ Chí Minh)

03/08/2015 - 355 lượt xem

DỰ THI: “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN” Tác giả: Dương Ngọc Thông, Sinh năm 1941, số 36 Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Chiến sỹ Trường Sơn thuộc phân ban Quận 8. CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM...