Đền thờ Lý Thường Kiệt ở Hà Trung.

28/08/2016 - 1212 lượt xem

Đền thờ lý Thường Kiệt Đền thờ Lý Thường Kiệt ở xã Hà Ngọc-huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, là một di tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc nghệ thuật vô giá còn lại ở nước ta nói chung và Thanh Hoá nó...