Dấu ấn người lính Trường Sơn trên những công trình trọng điểm

16/10/2015 - 187 lượt xem

Dấu ấn người lính Trường Sơn trên những công trình trọng điểm Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn Anh hùng, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách ...