U20 Việt Nam thua đậm, truyền thông quốc tế nói gì?

26/05/2017 - 216 lượt xem

U20 Việt Nam thua đậm, truyền thông quốc tế nói gì?