Bộ trưởng Bộ Y tế: Đúng quy trình không thể xảy ra sự cố!

31/05/2017 - 224 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đúng quy trình không thể xảy ra sự cố!