BOT Hòa Bình nhiều sai phạm

19/08/2017 - 3630 lượt xem

Liên tiếp hàng loạt dự án BOT sai phạm, trong đó có BOT Hòa Bình...