Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Cam-pu-chia

07/04/2017 - 838 lượt xem

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Cam-pu-chia Nguồn:Báo Điện tử Quân Đội Nhân Dân Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược,...