Tìm mộ Liệt sĩ Hoàng Đức Ban P.Đông Hải, Q.Hải An, Hải Phòng

05/10/2015 - 571 lượt xem

TÌM MỘ LIỆT SỸ HOÀNG ĐỨC BAN P.ĐÔNG HẢI, Q.HẢI AN, HẢI PHÒNG Ban Biên tập nhận được thư của gia đình đề nghị tìm mộ Liệt sỹ Hoàng Đức Ban: Người đề nghị: Hoàng Văn Tiến Địa chỉ: 59 Hạ Đoạn 2 , P....