Tìm mộ Liệt sỹ Nguyễn Văn Nuôi

Ngày đăng: 05:51 09/11/2018 Lượt xem: 15

TÌM MỘ LIỆT SỸ
 
                                          Tìm mộ Liệt sỹ: NGUYỄN VĂN NUÔI
Quê quán: xã Chu Phan, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc.
                                           Nhập ngũ: 9/1953.
                                           Hy sinh ngày: 5/5/1969
                                           Đơn vị hy sinh: Tiểu đoàn 1 Binh trạm 32.
(tại bản Ghi hoặc La Thu bên nước bạn Lào).
                Ai biết mộ liệt sỹ ở đâu xin báo tin cho con gái: NGUYỄN THỊ SỬ,
                                           Địa chỉ: xã Chu Phan, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc.
                                           Điện thoại: 0979188518.
                                           Hoặc: Nguyễn Văn Vỵ - Điện thoại: 0914172643.
                                           Xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ.
                                           Người nhắn tin: Nguyễn Văn Vỵ
 
tin tức liên quan