Thăm Cồn Tiên -Dốc Miếu

15/10/2015 - 345 lượt xem

Thăm Cồn Tiên -Dốc Miếu Dốc Miếu, Cồn Tiên đều thuộc địa phận Gio Linh (Quảng Trị). Năm 1947, Dốc Miếu là nơi Pháp đóng chốt quân sự để án ngữ quốc lộ 1A và được gọi là Ba Dốc. Bất khả xâm phạm Bộ ...