Kết luận của Thủ tướng về buổi làm việc với Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 04:10 21/08/2017 Lượt xem: 4.668
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

 
    Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp thân mật và làm việc với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Tại đây, sau khi báo cáo với Thủ tướng những việc làm của Hội kể từ khi thành lập, đồng chí Chgur tịch Hội TS Việt Nam đã có kiến nghị với Thủ tướng một số vấn đề.
    Ngày 17/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
    Ban Biên tập xin đăng nguyên văn bản Kết luận này (lấy từ Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ) để các cấp Hội và hội viên cùng bạn đọc được biết.

 
       Ban Biên tập
 
tin tức liên quan