Ban Vận động Hội TS Thừa Thiên Huế chuẩn bị Đại hội lần thứ Nhất.

Ngày đăng: 10:38 06/09/2017 Lượt xem: 2.754
  BAN VẬN ĐỘNG HỘI TRƯỜNG SƠN THỪA THIÊN HUẾ
CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2017-2022
 
     Được sự chỉ đạo sát sao và hướng dẫn của Trung ương Hội, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 7/9/2017, tại Văn phòng Tỉnh Hội, Ban Vận động thành lập Hội Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế sau một thời gian chuẩn bị đã tổ chức Hội nghị mở rộng rà soát công tác chuẩn bị và quyết định mở Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 .
     Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Trường - Ủy viên BCH TW Hội, Trưởng Ban cùng các thành viên Ban Vận động, các đồng chí Trưởng Ban liên lạc Hội Trường Sơn 7 huyện, thị, thành phố Huế và 2 Sư đoàn.
Thay mặt Ban Vận động đồng chí Vũ Trọng Trường đọc Quyết định 134/QĐ-VSHTT ngày 15/5/2017 của Sở Văn hóa & thể thao về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội TT TS – Đường HCM tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết Định 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh TT Huế; Báo cáo quá trình Ban Vận động triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội từ ngày 28/6/2017, kể từ sau khi có Quyết định cho phép thành lập Hội của UBND tỉnh đến nay.
      Đồng chí nhấn mạnh: Từ sau khi có Quyết định cho phép thành lập Hội Trường Sơn tỉnh, tranh thủ sự chỉ đạo của TW Hội, Ban Vận động đã xây dựng và triển khai kế hoạch Đại hội cho 9 đơn vị trực thuộc, đồng thời phân công các thành viên Ban Vận động chuẩn bị văn bản, kế hoạch nhân sự trình Đại hội, điều kiện cơ sở vật chất và thành lập các bộ phận giúp việc bảo đảm cho Đại hội thành công. Căn cứ kế hoạch các đơn vị trực thuộc đã tiến hành họp các hội viên triển khai góp ý Báo cáo, Điều lệ, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Hội Trường Sơn tỉnh.
     Việc chuẩn bị cho Đại hội là sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nâng cao nhận thức và lòng tự hào về truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong tất cả hội viên.
     Các hội viên nhận thức sâu sắc rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên tuyến đường mang tên Bác trở về đời thường, cán bộ chiến sỹ Bộ đội, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến  đã phát huy truyền thống Trường Sơn năm xưa, nay được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép thanh lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh – là mái nhà chung để cùng nhau phát huy truyền thống và thực hiện nghĩa tình Trường Sơn với tôn chỉ mục đích: “Truyền thống – Tình nghĩa” và Tư tưởng chỉ đạo: “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả” là nguồn động viên sâu sắc, là động lực để các Hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân cũng như các chức trách mà đảng, chính quyền địa phương tin tưởng giao phó.
    Qua thảo luận, Hội nghị đã nhất trí thông qua đề xuất của Ban Vận động lấy Điều lệ của TW Hội làm Điều lệ hoạt động của Hội tỉnh, thông qua báo cáo, đề án nhân sự,…trình Đại hội quyết định. Tổ chức phân công phân nhiệm cụ thể cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị góp phần cho Đại hội thành công.
Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TW Hội; Hội nghị quyết định lấy  ngày 17/9/2017 là ngày Đại hội chính thức; địa điểm tại Khách sạn Điện Biên – số 7 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

                                                                                 Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vỵ

Hình ảnh về Hội nghị mở rộng của Ban Vận động thành lập Hội TS tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Đại hội.
 
 
 

 
 
tin tức liên quan