Hội Trường Sơn Việt Nam họp Thường vụ mở rộng.

Ngày đăng: 01:54 09/10/2017 Lượt xem: 748
Hội Trường Sơn Việt Nam họp Ban Thường vụ mở rộng quý 4/2017

      Sáng ngày 09/10/2017, tại Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Ban Thường vụ họp Hội nghị mở rộng. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường vụ, các đồng chí Trưởng, Phó ban cơ quan Trung ương Hội.
      Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội chù trì, phát biểu khai mạc Hội nghị và nêu những nội dung cần thảo luận để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành sẽ họp vào cuối tháng 11 năm 2017:
      1/ Tổng kết hoạt động của Hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng hoạt động trong năm 2018. Kết quả hoạt động Hội trong quý III và công tác trọng tâm trong quý IV.
      2/ Kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống  mở đường Trường Sơn.
      3/ Kế hoạch thực hiện 8 vấn đề kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
      Tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư lý Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn trình bày 2 văn bản quan trọng: Tổng kết hoạt động của Hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng hoạt động trong năm 2018 và Kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
      Các Ủy viên tham gia Hội nghị đã sôi nổi tham luận làm rõ và bổ sung nhiều nội dung vào dự thảo báo cáo do Chủ tịch và Phó Chủ tịch thay mặt Thường trực trinh tại Hội nghị. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian qua là tích cực và có hiệu quả, uy tín của Hội được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại và tiềm ẩn khó khăn như: Cán bộ một số Hội địa phương, đơn vị chưa thực sự đoàn kết, hạn chế đến kết quả hoạt động và uy tín của Hội. Tài chính của Hội ngày càng khó khăn, chưa tạo được nguồn đảm bảo thường xuyên và bền vững, vì vậy trong hoạt động hết sức tiết kiệm. Nhiều ý kiến góp ý cho từng nội dung về tổ chức, tuyên truyền, lịch sử, đối ngoại…
     Kết luận hội nghị Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch nhấn mạnh: Bản Tổng kết hoạt động Hội trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới cơ bản như trong các báo cáo, nhưng khi soạn thảo cần nghiên cứu ngắn gọn hơn, không đi vào chi tiết cụ thể...  Về kế hoạch hoạt động hướng tới Kỷ niêm 60 năm Ngày mở đường 
Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn mới nêu ra những định hướng chính, sau này sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xây dựng kế hoạch chi tiết ... Về kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thường trực cụ thể hóa phân công chi tiết triển khai từng nội dung ...
     Tại phiên họp này, Ban Thường vụ quyết định thời gian họp Ban Chấp hành vào ngày 28/11/2017 tại Hà Nội, đây là kỳ họp Ban chấp hành rất quan trọng, có nhiều nội dung, trong đó bàn kế hoạch 
hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm... Hội nghị chủ trương vận động tất cả các Ủy viên BCH về dự và các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho kỳ họp Ban chấp hành lần này.

                                                                                  Tin : Vũ Trình Tường
                                                                                      Ảnh : Quốc Huy

 
 
Toàn cảnh hội nghị

 
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội  chf trì, khai mạc Hội nghị

 
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn  Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo Tổng kết công tác Hội
từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự thảo Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm ...


 
Các Đại biểu dự Hội nghị  (ảnh trên và các ảnh dưới) 


 

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội kết luận và bế mạc Hội nghị 
 
 
 
tin tức liên quan