Tiếp bước con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Ngày đăng: 10:17 27/10/2017 Lượt xem: 1.767
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại ngày 07/11/1917-07/11/2017

TIẾP BƯỚC CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG
        THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI


 

     Hưởng ứng lời kêu gọi của VI-Lê Nin các tầng lớp nhân dân Nga nhất tề đứng lên khởi nghĩa ngày 7/11/1917 tức là 25/10 lịch Nga. Dưới sự lãnh đạo của Lê Nin và Đảng Bôn Xô vích Nga giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chính quyền tư sản phản động lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đã 100 năm trôi qua nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông mở đầu 10 ngày rung chuyển thế giới vẫn còn vang vọng khắp hành tinh.
     Thắng lợi cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào ý nghĩa to lớn và sâu rộng như thế. Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người”.
      Trên phương diện lý luận, Cách mạng Tháng Mười khẳng định tính đúng đắn của Chủ nghĩa Mác và sự phát triển sáng tạo của Lê Nin trong bối cảnh lịch sử mới. Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga, theo Lê Nin “Đã chỉ ra cho tất cả các nước thấy một cái gì hoàn toàn căn bản về tương lai tất yếu của họ”. Tuy nhiên chính quyền Xô Viết non trẻ vừa mới ra đời thì phải đương đầu với những khó khăn vô cùng khốc liệt. Đó là từ tháng 3/1918, 14 nước đế quốc cấu kết các lực lượng phản cách mạng trong nước bao vây và xâm lược nước Nga. Chính quyền Xô Viết phải tuyên bố Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa lâm nguy, đưa ra khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”. Thực hiện chính sách “CỘNG SẢN THỜI CHIẾN” huy động mọi sức người, sức của lo cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vừa chiến đấu vừa xây dựng quân đội hùng mạnh đến cuối 1920 lực lượng can thiệp từ bên ngoài bị đẩy lùi. Bọn phản động bên trong bị tiêu diệt. Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới đứng vững trước hiểm họa thù trong giặc ngoài. Đến năm 30/12/1922 Liên Bang Xô Viết được thành lập, kinh tế phát triển mạnh mẽ, xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu chẳng những đủ sức bảo vệ nhà nước XHCN mà còn đủ sức đè bẹp Chủ nghĩa phát xít.
     Trong đại chiến thế giới thứ hai Liên Xô đã hy sinh gần 27 triệu người để cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng của phát xít. Đây là sự cống hiến cực kỳ to lớn của Liên Xô đối với nhân loại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước. Với thiên tài về trí tuệ, mẫn cảm về chính trị, cuối cùng Người đã đến với Luận cương Lê Nin và chọn con đường Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như kinh nghiệm và quá trình xây dựng Liên Bang Xô Viết. Người dày công nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cách mạng Việt Nam và quyết tâm đưa Việt Nam đi lên Chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn.
      Điều đó chứng minh hùng hồn trong Đại chiến thế giới thứ II. Hồng quân Liên Xô đã tiến đánh vào trung tâm sào huyệt phát xít Đức cắm lá cờ chiến thắng của Liên Bang Xô Viết trên tòa nhà Quốc hội Đức quốc xã 09/05/1945 ở Beclin buộc Phát xít Đức đầu hàng và tiếp đến hồng quân Liên Xô đánh bại đội quân Quan Đông của Nhật Bản buộc chính phủ quân phiệt Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ II tạo điều kiện cho phong trào cách mạng nhiều nước đứng lên giành độc lập trong đó có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam thành công. Đây là mốc son vĩ đại của cách mạng Việt Nam được cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng. Trong tác phẩm nổi tiếng ĐƯỜNG CÁCH MỆNH của lãnh tụ Nguyễn Ái QUốc xuất bản năm 1927, Người đã nêu rõ: “Chỉ có cách mạng Nga là thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng hạnh phúc tự do bình đẳng thật sự. Cách mạng Nga còn giúp cho các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa đánh đổ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, phong kiến, giành độc lập và ruộng đất cho dân cày”.
      Từ bài học Cách mạng Tháng Mười và xây dựng Liên Bang Xô Viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào Cách mạng Việt Nam đã kết hợp một cách tài tình tư tưởng Mác – Lê nin vào điều kiện Việt Nam, trong đường lối chính trị, đường lối quân sự, phương pháp cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh phát huy sức mạnh tổng hợp và tư tưởng chiến lược tiến công của Đảng đó là “SỰ KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI”. Với nội lực của mình và được sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Liên Xô, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong 3 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng như công cuộc xây dựng đất nước.
      Cách mạng Việt Nam trải qua khó khăn thử thách đều được Liên Xô - quê hương cách mạng tháng Mười Nga giúp đỡ, kịp thời và có hiệu quả. Như khi Mỹ sa lầy ở miền Nam chúng dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” và lấy cớ bắt đầu mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá Miền Bắc từ 05/08/1964. Biết trước âm mưu của Mỹ trước sau cũng đánh phá Miền Bắc, hậu phương lớn của cách mạng Miền Nam, nên chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lực lượng đối phó. Bác Hồ, Trung ương Đảng đã yêu cầu Liên Xô giúp đỡ. Năm 1965 đồng chí Cốtxưgin Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô sang Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Việt Nam bàn bạc cụ thể yêu cầu của Việt Nam và sau đó thành lập đoàn cố vấn quân sự Liên Xô tại Hà Nội để điều phối thực hiện chương trình viện trợ mà hai bên đã thỏa thuận.
Phía Liên Xô đã khẩn trương viện trợ cho Việt Nam về khí tài quân sự gồm: Tên lửa, máy bay, rada, xe tăng loại hiện đại nhất của Liên Xô thời bấy giờ và kèm theo một đoàn chuyên gia quân sự hùng hậu của Liên Xô để giúp đỡ huấn luyện cho quân đội Việt Nam làm chủ khí tài trang bị do Liên Xô viện trợ. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đưa sang Liên Xô đào tạo hàng nghìn cán bộ chiến sĩ các đơn vị tên lửa phòng không, phi công lái máy bay phản lực, trắc thủ rada… Đến đầu tháng 7/1965, các đơn vị tên lửa, không quân, pháo cao xạ, ra đa đã sẵn sàng vào trực chiến bảo vệ Miền Bắc ở tình trạng cao nhất. Đến 14h ngày 24/7/1965 quả tên lửa đầu tiên đã bắn hạ chiếc máy bay F4 (Con Ma) của Mỹ. Bác Hồ đã gửi thư khen bộ đội tên lửa đánh thắng trận đầu. Bác xuống trực tiếp thăm bộ đội tên lửa và các cố vấn Liên Xô và Bác quyết định lấy ngày 24/7 là ngày truyền thống Bộ đội tên lửa Việt Nam. Không quân ta tuy lực lượng nhỏ nhưng vẫn làm chủ bầu trời hạ nhiều máy bay của Mỹ trong đó có cả B52.
      Đỉnh điểm là 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Mỹ tung vào chiến dịch này hơn 1.000 lượt bay đánh phá Hà Nội và các vùng phụ cận với tất cả các loại máy hiện đại nhất mà chúng có. Trong đó có pháo đài bay B52, con át chủ bài biểu thị sức mạnh của không lực Hoa Kỳ nhằm “Đưa Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng chỉ trong có hơn 10 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu kiên cường với sự giúp đỡ kề vai sát cánh với các chuyên gia quân sự Liên Xô những người con quê hương Cách Mạng Tháng Mười. Ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, bắn hạ 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B52, làm nên “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. Buộc Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc và đi đến ký kết Hiệp định tại Pari 27/01/1973. Quân Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam tạo tiền đề cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đại thắng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.
      Ngoài ra Liên Xô còn giúp Việt Nam khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Xây dựng một số cơ sở công nghiệp quan trọng làm nền tảng việc xây dựng cơ sở vật chất xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam chục hàng ngàn cán bộ đa ngành có trình độ cao, trở thành vốn quí nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô. Ở Phú Yên có hàng trăm đồng chí được học tập, công tác, đào tạo tại Liên Xô - Liên bang Nga. Có đồng chí hiện nay đang là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, nhiều đồng chí là cán bộ đầu ngành của các sở ban ngành trong tỉnh. Đặc biệt trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế do chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng sau khi Liên Xô tan rã, năm 2000 Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định xóa nợ 9,53 tỷ USD từ thời kỳ Liên Xô cho Việt Nam.
     Mặc dầu đã trải qua thăng trầm của lịch sử Liên Xô sụp đổ nhưng lý tưởng của cách mạng Tháng Mười vẫn chiếu sáng khắp năm châu. Một số nước tiếp tục xây dựng XHCN thành công trong đó có Việt Nam. Mới đây nhất Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về việc chuẩn bị các biện pháp kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng ở Nga. Điều đó chứng minh rằng lý tưởng và những giá trị Cách Mạng Tháng Mười Nga vẫn đang được Liên Bang Nga – tiếp tục duy trì và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
Sức mạnh của Nga ngày nay là thừa kế thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây – Liên bang Nga ngày nay là sự phát triển tất yếu của lịch sử. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay được trang bị bằng vũ khí hiện đại của Nga như máy bay, tên lửa, đội tàu ngầm hiện đại để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu. Đây cũng là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam được thừa hưởng thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam với Cách mạng tháng Mười vẻ vang với Lê Nin vĩ đại vô cùng dân sắc”. Đặc biệt năm 2017 đã diễn ra sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị hai nước Việt - Nga đó là chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo mời lời của Tổng thống Liên Bang Nga V’ladimia Putin từ 26/6 đến 1/7. Đây là chuyến thăm vô cùng quan trọng chẳng những đối với hai nước Việt – Nga mà đã được dư luận thế giới rất quan tâm.
      Nhân dân Việt Nam đi theo con đường Cách Mạng Tháng Mười Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Chúng ta nguyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam thành công trên con đường đổi mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh. Chúng ta không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lớp người đi trước dày công vun đắp. Thực hiện đầy đủ những cam kết và tuyên bố chung Việt – Nga trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng năm 2014 và Chủ tịch nước Trần Đại Quang 2017. Kết quả các chuyến thăm này sẽ tạo xung lực, mạnh mẽ cho việc hợp tác tăng cường đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga phát triển lên tầm cao mới. Chúng ta tin tưởng với vị thế cường quốc của nước Nga sẽ phát huy vai trò của mình giữ gìn hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
      Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên khắp hành tinh mãi mãi biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.
      Ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại chiếu sáng mọi thời đại.
     Tình hữu nghị Việt – Nga đời đời bền vững.
     Vinh quang thay cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại!
 
Nguyễn Đắc Tấn
CCB Trường Sơn
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Yên
 
 

 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Nin toàn tập – tập 32 trang 120
2. Hồ Chí Minh toàn tập T2NXB chính trị quốc gia 2011 trang 279
3. Cuộc chiến tranh trên bầu trời Việt Nam (Cường Dũng PV-TTXVN tại Nga) đăng báo Tin Tức Nga số 5271 ngày 30/4/2012.
4. Tác phẩm Đường Cách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc xuất bản 1927.
5. Trích tuyên bố chung Việt – Nga ngày 25/11/2014 và ngày 29/6/2017 nhân chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
tin tức liên quan