Thông báo phát hành Thiếp chúc mừng năm mới (Xuân Mậu tuất - 2018) của BCH TW Hội Trường Sơn

Ngày đăng: 06:06 30/12/2017 Lượt xem: 3.255
THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH THIẾP CHỨC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN  MẬU TUẤT (2018)
 
 
           Chấp hành sự chỉ đạo của  Ban Thường trực TW Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Văn phòng TW Hội đã  có Tờ trình và được đồng chí Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch Hội phê duyệt phát hành Thiếp Chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất - 2018, Văn phòng TW Hội xin thông báo như sau:
           +  Kích thước            12,6 cm  x  19,5 cm
           +  Chất liệu                In  trên giấy  C300 .
           +  In                          Offset cán bóng 2 mặt
           +  Trình bày: 
                      -  Nền đỏ  mầu cờ Tổ quốc .
                      -   Biểu trưng ( Logo ) của Hội TTTS - Đường HCM  Việt Nam  ở giữa phía trên .
                      -  Bên trái là cành hoa đào biểu tượng ngày Tết cổ truyền và mùa xuân bất diệt của
                         Dân tộc Việt Nam .
                      -  Phía dưới bên trái có dòng chữ :                                                                         
BAN CHẤP HÀNH
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
                      -  Bên phải có chữ       Xuân Mậu Tuất  - 2018
           Thiếp Chúc mừng năm mới sẽ  được Văn phòng gửi tới các Hội và Ban Liên lạc các tỉnh, thành từ ngày 12/1/2018 .
           * Số lượng cụ thể được gửi tới từng đơn vị: ( Bao gồm cả Thiếp và phong bao )
           - Các Hội và Ban Liên lạc các tỉnh, thành - Mỗi đơn vị = 30 bộ
           - Các Đơn vị Truyền thống - Mỗi đơn vị = 20 bộ
           - Các đơn vị trực thuộc TW Hội - Mỗi đơn vị = 20 - 30 bộ
           Văn phòng TW Hội chuyển tới các đơn vị tại các tỉnh, thành (ngoài Hà Nội) thông qua đường Bưu điện. Riêng các đơn vị tại khu vực Hà Nội xin mời đến nhận trực tiếp tại Văn phòng TW Hội .
            Xin trân trọng thông báo!                                                                             
                                                                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017                         
                                                                                                 Chánh Văn phòng
                                                                                                Đại tá Trần Văn Phúc
                                                                                                 ( Tel 0912 441 021 ) 


* * *
GIỚI THIỆU CHẾ BẢN
 
                    Thiếp:
                    Phong bao:

 

tin tức liên quan