Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn

Ngày đăng: 11:28 02/04/2018 Lượt xem: 1.652


                         Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam

 
             Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở chủ trì Hội nghị.
 
           Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, AHLLVT; Thiếu tướng Hoàng Kiền, AHLLVT; Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung; Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo. Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Thiếu tướng Cao Tiến Dĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và các Trưởng, Phó Ban chuyên môn Trung ương Hội đã tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Hội (mở rộng) Quý I-2018.
 
           Mở đầu, Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Võ Sở, quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị Ban Thường vụ. Theo đó, lãnh đạo Hội sẽ có báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng công tác quý II năm 2018. Sau đó, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào bản Báo cáo. Cuối cùng Chủ tịch sẽ kết luận Hội nghị.
 
        Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng quý II-2018. Về đánh giá công tác Quý I, báo cáo nhấn mạnh: Thường trực Hội đã tập trung chỉ đạo toàn Hội triển khai thực hiện tích cực, có trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố phát triển Hội về tổ chức, coi trọng hướng dẫn, chỉ đạo duy trì nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động; tăng cường kỷ cương, củng cố đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Trung ương Hội và các cấp Hội ở nhiều địa phương, đơn vị đã tịch cực vận động tài trợ, tạo nguồn lực để triển khai các hoạt động được trên 1,7 tỷ đồng, tổ chức tặng quà các đối tượng chính sách của Trường Sơn. Thường trực đã thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...
 
          Báo cáo Quý I-2018 kết luận: Tập trung chỉ đạo các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm về công tác xây dựng tổ chức, hoạt động tình nghĩa và triển khai bước đầu kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống đạt được kết quả tốt nhất, tạo được không khí phấn khởi chung trong toàn Hội. Tuy nhiên còn một số hạn chế chưa được khắc phục, công tác phối hợp có lúc chưa chủ động, kịp thời, chặt chẽ...
 
          Về phương hướng công tác Quý II-2018, có 4 trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện tốt: Tiếp tục chú trọng xây dựng Hội về tổ chức và nền nếp, chế độ sinh hoạt, nguyên tắc làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức Hội. Chủ động chuẩn bị nội dung tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc của các ngành theo kế hoạch chi tiết đã thông qua. Đẩy mạnh công tác tài trợ, các hoạt động có thu, tạo nguồn lực để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm theo kế hoạch…
 
          Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Hoàng Kiền, Nguyễn Bá Tòng, Lương Sĩ Nhung, Lê Thị Phương Thảo, Trần Văn Phúc, Phạm Thành Long, Nguyễn Gia cam, Thái Khắc Thế, Vũ Trình Tường, Cao Tiến Hinh đã nêu nhiều ý kiếm cụ thể đánh giá, phân tích những điểm mạnh, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Quý I và Phương hướng của Quý II. Đặc biệt là công tác triển khai nhiệm vụ cụ thể các mặt cho hoạt động 60 năm, bước đầu đã có sự lan tỏa, được các cấp Hội, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng  tích cực. Một số cơ quan, tổ chức xã hội đã ngỏ lời sẵn sàng đồng hành giúp đỡ Hội về một số chương trình hoạt động cụ thể. Một số ý kiến nêu lên còn tồn tại sự mất đoàn kết nội bộ ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để. Các ý kiến nhất trí cao với Phương hướng công tác Quý II-2018, tập trung thực hiện các nội dung hoạt động tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Các nội dung cụ thể như: Phát động cuộc thi viết “ Hào khí Trường Sơn”, đề án “Công viên đồi hoa trắng”, biên soạn Lịch sử Đoàn 559 , xây dựng Bia di tích tại Khe Hó (Quảng Trị)…
 
         Chủ tịch Hội Võ Sở kết luận Hội nghị. Chủ tịch nhấn mạnh và kêu gọi toàn Hội thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ Quý II-2018. Các tổ chức thành viên cần nêu cao tinh thần chủ động để cụ thể hóa phù hợp, bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
 
         Hội nghị Ban Thường vụ kết thúc cuối buổi sáng cùng ngày.
 
                                                                                  
         Tin, ảnh: Cảnh Hồng- Quốc Huy
 
Toàn cảnh Hội nghị
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội khai mạc Hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự hội nghị ( ảnh trên và 2 ảnh dưới ) 
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch thường trực - trình bày báo cáo quý 1

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó chủ tịch phát biểu tham luận
Thiếu tướng Cao Tiến Hinh - UVBTV phát biểu tham luận

Đại tá Vũ Trình Tường - UVBTV phát biểu tham luận
Đại tá Thái Khắc Thế - UVBTV phát biểu tham luận
Nhà Báo Phạm Thành Long - UVBTV phát biểu tham luận

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó chủ tịch phát biểu tham luận
Đồng chí Phạm Tiến Hùng - UVBTV phát biểu tham luận

Đại tá Trần Văn Phúc - UVBTV phát biểu tham luận

Đại tá Đặng Công Huynh - UVBTV phát biểu tham luận
Đại tá Nguyễn Gia Cam - UVBTV phát biểu tham luận.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng - Phó chủ tịch phát biểu tham luận.

Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch phát biểu tham luận

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị.

 
 
 
tin tức liên quan