Hội Trường Sơn huyện Quế Võ – Thuận Thành – Bắc Ninh, Đại hội đại biểu, lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng: 08:09 12/06/2018 Lượt xem: 1.893
Hội Trường Sơn huyện Quế Võ – Thuận Thành – Bắc Ninh, Đại hội đại biểu, lần thứ II  nhiệm kỳ 2018 – 2023
 

Ngày 07.6, Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh  huyện Quế Võ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ huyện cùng 158 đại diện cho 326 hội viên toàn huyện về dự.BCH Hội truyền thống Trường Sơn huyện Quế Võ nhiệm kỳ II 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội truyền thống Trường Sơn huyện Quế Võ đã bám sát nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tuyên truyền vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào như: xây dựng NTM...Trong 5 năm qua, các cấp cơ sở Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các hoạt động tình nghĩa và phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, từng bước đi vào chiều sâu, đến nay toàn huyện đã có 12/21 cơ sở hội xã, thị trấn.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của tổ chức Hội vận động 9 xã còn lại có tổ chức Hội. Trong đó, nhấn mạnh vào công tác chăm lo xây dựng phát triển quỹ hội để giúp hội viên nghèo; công tác xây dựng tổ chức hội và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ hội…
Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm các đại biểu đã biểu quyết  bầu ra BCH Hội khóa II gồm 17 đồng chí, và bầu Ban kiểm tra của Hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Vững được bầu tái cử làm Chủ tịch hội khóa II nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Nhân dịp này BCH Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Hội nhiệm kỳ qua.

 BCH Hội truyền thống Trường Sơn huyện Thuận Thành khóa II 2018 - 2023

Ngày 09/6, Hội truyền thống Trường Sơn huyện Thuận Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. về dự Đại hội có lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh, Thường trực - Uỷ ban MTTQ huyện, Phòng Nội vui, Ban chỉ huy quân sự, các ngành , đoàn thể có liên quan của huyện, Thường trực Đảng ủy, UBND các xã thị trấn  cùng 210 đại diện cho 434 hội viên toàn huyện về dự.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội truyền thống Trường Sơn huyện Thuận Thành làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; củng cố, xây dựng và phát triển hội viên. Đặc biệt, các cấp cơ sở Hội chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua hội viên làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo…Hội có 64% số hộ khá và giàu, không có hộ nhèo, số hộ cận nghèo còn 4,34 %. Thành tích nổi bật của Hội là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được 5 lần thu hút được trên 5.000 lượt thanh thiếu niên nghe, là đơn vị có số lượng bài tham gia 2 cuộc thi "Gương sáng Trường Sơn: và "Lục bát Trường Sơn" nhiều bài được vào trung khảo, 4 tác phẩm của 4 tác giả đoạt giải 3 của 2 thể loại.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội truyền thống Trường Sơn phấn đấu 100% số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hằng năm có 100% số Hội cơ sở duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt hội họp định kỳ; hội viên gương mẫu, gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; tăng cường xây dựng quỹ hội đạt bình quân 500 nghìn đồng / hội viên, đóng góp hội phí đầy đủ theo quy định.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu BCH huyện Hội  khóa II gồm 21 đồng chí; bầu Ban kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Đào Duy Hưng được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội huyện khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhân dịp này tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân.
 
                                                                Bài và ảnh Nguyễn Quốc Lập
 
tin tức liên quan