Ban Chủ nhiệm CLB Thơ TS triển khai hoạt động

Ngày đăng: 07:51 16/08/2018 Lượt xem: 561
BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ TRƯỜNG SƠN
         TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG

      


      Sau hội nghị tổng kết hoạt động 3 năm của CLB Thơ Trường Sơn, Ban Chủ nhiệm đã được kiện toàn với 6 Ủy viên rải đều 6 cụm.
     Sáng 15 /8, buổi họp đầu tiên của Ban Chủ nhiệm mới có sự tham dự của đồng chí Kiều Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội TS huyện. (thứ 2 bên trái. Ảnh trên). 
     Tại cuộc họp, các Ủy viên BCN đều tán thành đề nghị đề nghị đồng chí Nguyễn Sơn Hải tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm. 5 Ủy viên đều là Phó Chủ nhiệm trong đó có 2 chuyên trách là đồng chí Nguyễn Tiến Phin, Phó Chủ nhiệm kiêm Thư ký và đồng chí Cấn Văn Thăng, Phó Chủ nhiệm kiêm Thủ quỹ CLB.
      Nội dung thứ 2 cũng là nội dung chính. Đó là việc tổ chức tiếp nhận bài, tổng hợp, biên tập, hoàn thành Tập 4 ''Trường Sơn - một thời để nhớ''. Ban Chủ nhiệm đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng cụm gửi thông báo đến tác giả và nhận bài kể từ ngày 15 /8. Đồng thời mỗi đồng chí thành viên phải tự rà soát trao đổi nội dung với tác giả. Sau 2 tháng sẽ gửi bản thảo về Thường trực Ban Chủ nhiệm. Khi tập hợp đủ số lượng tác phẩm có chất lượng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm tập trung biên tập lần cuối cùng, quyết định số lượng tác phẩm, trình bày mỹ thuật và chuyển nhà in thực hiện in sách.
      Nội dung thứ 3 đó là bàn và thống nhất phát hành một số văn bản: Đề nghị Thường trực Huyện Hội TS Thạch Thất ra Quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm CLB Thơ Trường Sơn để thông báo rộng rãi tới các hội viên CLB, Ban hành Quy chế hoạt động mới, quy định mức hội phí với mỗi hội viên là 50 ngàn đồng; mức đóng góp in sách mỗi tác giả có bài 50 ngàn đồng. Đồng thời Ban Chủ nhiệm cũng thống nhất tổ chức gặp một số doanh nghiệp vận động tài trợ  cho CLB và cuốn sách Thơ tập 4.
        Kế hoạch được sự thoogns nhất cao của toàn Ban Chủ nhiệm.
      Kết thúc buổi họp, đồng chí Kiều Hữu Cầu, thay mặt Ban Thường vụ Huyện Hội đánh giá cao kết quả làm việc của Ban Chủ Nhiệm, thể hiện sự tập trung, thống nhất, thể hiện tính dân chủ và đoàn kết tốt.
 
                                Tin và ảnh : Nguyễn Sơn Hải
                                 HV hội VHNT  Trường Sơn
 


 
tin tức liên quan