Những điều đặc biệt ở bác Đỗ Mười - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 10:40 07/10/2018 Lượt xem: 1.355
NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT Ở BÁC ĐỖ MƯỜI

                                                                Phạm Thành Long
 
      Bác Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH Đảng CS Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), nguyên Cố vấn BCH Đảng CS Việt Nam là một lãnh tụ “có cống hiến to lớn và xuất sắc” như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở bác có những điều rất đặc biệt. Tôi xin đúc rút thành 16 điểm sau đây:
    1-Bác là Tổng Bí thư duy nhất của Đảng ta từng trải qua chức vụ: Bí thư Thường trực Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Tổng Bí thư rồi Cố vấn BCH Trung ương Đảng.

    2-Bác Đỗ Mười cũng là Tổng Bí thư từng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiều địa phương nhất: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Nam Hà, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng. Bí thư Khu ủy khu 3, Bí thư Khu ủy Tả Ngạn.

    3-Bác Đỗ Mười là Tổng Bí thư duy nhất từng làm Chính ủy kiêm Tư lệnh cấp Quân khu (Quân khu 3 và Quân khu Tả Ngạn).

   4-Bác Đỗ Mười là người được Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ quan trọng: trực tiếp chỉ đạo việc bí mật xây dựng đường ống xăng dầu từ Lạng Sơn vào chiến trường phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

   5-Bác Đỗ Mười cũng là Tổng Bí thư duy nhất đã từng được Đảng, Nhà nước giao trọng trách Bộ trưởng nhiều bộ: Bộ Nội thương, Bộ Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Chính phủ.

   6-Bác Đỗ Mười là Tổng Bí thư có thời gian làm Phó Thủ tướng dài nhất – 19 năm,  từ 1969 đến 1988.
   7-Bác Đỗ Mười là Tổng Bí thư duy nhất từ trước tới nay của Đảng ta từng là Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng – nay là Thủ tướng Chính phủ.

   8-Bác Đỗ Mười là lãnh đạo duy nhất từ trước tới nay của Đảng và Nhà nước ta có một thư viện riêng với hơn 1 vạn cuốn sách các loại.

   9-Bác Đỗ Mười là lãnh tụ đọc và học tập suốt đời. Bác ham đọc sách từ thời kỳ bị giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò cho tới năm tháng cuối cuộc đời.

  10-Bác Đỗ Mười là người đề xuất với Đảng và Nhà nước về việc phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

   11-Bác Đỗ Mười là người đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị quan trọng của Đảng – Chỉ thị số 30 về “Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chỉ thị 30 là một quyết định quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm để Đảng ta thực hiện quyền lãnh đạo một cách thực chất tại cơ sở.

   12-Bác Đỗ Mười trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước: Bình thường hóa với Mỹ và các nước láng giềng; bình thường hóa với Trung Quốc; Việt Nam ra nhập chính thức Hiệp hội các nước Đông Nam Á – Asean; mở ra thời kỳ hội nhập toàn diện, đa phương hóa, “Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên thế giới”.

   13-Bác Đỗ Mười là Tổng Bí thư thời kỳ 1991-1997 là thời kỳ đất nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất kể từ đổi mới đến nay: Trên 8%.

  14-Bác Đỗ Mười trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là người đã đưa ra giải pháp chống lạm phát bằng việc tăng tỷ lệ lãi xuất tiết kiệm từ 9% tăng lên 12%. Giải pháp này được áp dụng đầu tiên để rút kinh nghiệm tại Hải Phòng. Thí nghiệm thành công. Sau đó đồng chí chỉ đạo áp dụng trên toàn quốc, kéo lạm phát xuống nhanh chóng và hút tiền về ngân hàng để Nhà nước giải quyết các mục tiêu quan trọng của đời sống kinh tế xã hội đất nước.

   15-Bác Đỗ Mười là người đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc xóa bỏ bao cấp, áp dụng chế độ một giá, xóa bỏ “ngăn sông cấm chợ”, tạo nên một cú huých về sản xuất và đời sống xã hội.

  16-Bác Đỗ Mười trong thời khắc Liên xô và hàng loạt các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, đã đưa ra chủ trương: Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết không để lặp lại sai lầm của các Đảng Cộng sản ở Đông Âu; Kiên quyết đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về kinh tế… Định hướng ấy đã giúp đất nước ta vượt qua thời kỳ khủng hoảng XHCN trên Thế giới, mở ra thời kỳ đổi mới thạc chất và hiệu qủa của đất nước.
 
     Còn nhiều, nhiều nữa những cống hiến đặc biệt của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đối với Đất nước.
tin tức liên quan