Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 01:43 08/11/2018 Lượt xem: 2.677
 
     Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam
 
     Sáng nay 8-11-2018, tại Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ ( mở rộng ) Hội Trường Sơn Việt Nam Quý IV/2018. Hội nghị Ban Thường vụ lần này rất quan trọng, thảo luận về Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn ( 19/5/1959-19/5/2019).
      Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội; các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, TS Lê Thị Phương Thảo, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, cùng các Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam. Cùng dự còn có các Trưởng , Phó Ban chuyên môn Hội Trường Sơn Việt Nam.
      Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị.
      Phó Chủ tịch thường trực Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn trình bày dự thảo tổng kết năm và phương hướng công tác của Hội năm tới. Báo cáo dự thảo nêu rõ: Năm 2018 Hội vừa phải tiến hành các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động chuẩn bị mọi mặt  cho kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 -19-5-2019). Bám sát Nghị quyết và Kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được Ban Chấp hành thông qua, Ban Thường vụ và Thường trực đã kịp thời xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch từng quý và tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực toàn diện. Kết quả đạt được trên nhiều mặt: Công tác xây dựng Hội; Triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Kỷ niệm 60 năm truyền thống; Các hoạt động truyền thống, tình nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh ở các địa phương, đơn vị với nhiều cách làm mới, hiệu quả; Công tác Mặt trận…Đánh giá chung năm 2018, với sự nỗ lực của toàn Hội trong cả nước Hội Truyền thống Trường Sơn đã đạt được kết quả lớn và toàn diện.
       Về phương hướng hoạt động năm 2019, dự thảo cũng chỉ rõ: Hội cần tập trung cao độ, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động và chuẩn bị tốt mọi mặt cho tổ chức Kỷ niệm 60 năm truyền thống. Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng là một trong những sự kiện lớn của dân tộc, của đất nước ta trong năm 2019, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc với Bộ đội Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh của chúng ta. Vì thế, các cấp Hội phải coi đây là cơ hội để đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử, truyền thống Trường Sơn và hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam với các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận và xã hội; đẩy mạnh khai thác nội lực và các nguồn lực xã hội phục vụ hiệu quả hai nhiệm vụ lớn của Hội...
       Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ: Phạm Thành Long, Nguyễn Gia Cam, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Tuyết, Thái Sầm, Trần Văn Phúc, Hoàng Kiền, Nguyễn Bá Tòng, Lê Thị Phương Thảo... đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể vào dự thảo báo cáo Tổng kết năm 2018 và Phương hướng 2019. Về cơ bản các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ đánh giá và nhất trí cao báo cáo lần này. Nhiều đồng chí đã tập trung, nhấn mạnh và góp ý kiến cụ thể một số nội dung của báo cáo. Đặc biệt, là việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Hội, cơ sở tập trung cao độ từ Hội Trung ương tới các  địa phương, toàn thể Hội viên đẩy mạnh toàn diện các hoạt động và chuẩn bị tốt mọi mặt cho tổ chức 60 năm truyền thống Hội  Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
      Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo cáo dự kiến kiện toàn Ban Chấp hành tại kỳ họp BCH tới. Theo đó có 4 Ủy viên Ban chấp hành Hội vì những lý do khác nhau đã xin nghỉ UVBCH. Phương án đề nghị kiện toàn UVBCH mới đã được trình bày để Ban Thường vụ xem xét, quyết định trình Hội nghị BCH. Đồng chí cũng báo cáo về công tác tổ chức Hội và kiến nghị phương án cụ thể về thu hẹp đầu mối tổ chức thành viên hiện nay của Hội.
        Chủ tịch Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở kết luận và bế mạc Hội nghị. 
       Hội nghị BCH Hội năm 2018 sẽ được tổ chức ngày 18/11/2018 tại Hội trường Binh đoàn 12 tại Số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.


       Tin, ảnh: Cảnh Hồng , Quốc Huy

 


Toàn cảnh hội nghị.Các đại biểu dự Hội nghị (ảnh trên và các ảnh dưới).
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN khai mạc hội nghị.Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực-báo cáo dự thảo tổng kết công tác Hội năm 2018.Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng Ban TT-TĐ phát biểu.Đồng chí Nguyễn Văn Ninh -TB Tổ chức phát biểu tại Hội nghị.Phát biểu của đồng chí Thái Sầm - Chủ nhiệm UBKT.Đồng chí Trần Văn Phúc - Chánh Văn phòng phát biểu.Đồng chí Nguyễn Gia Cam - TB Tài chính phát biểu.

Đồng chí Ngô Thị Tuyết - Trưởng ban Công tác Nữ phát biểu.Đồng chí Nguyễn Bá Tòng - Phó Chủ tịch Hội phát biểu.Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội phát biểu.Đồng chí Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội phát biểu.Đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Phó Văn phòng phát biểu làm rõ thêm một số nội dung.

 

Đồng chí Đồng Thị Mai - Phó ban công tác Nữ phát biểu.Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu.Chủ tịch Võ Sở kết luận và bế mạc Hội nghị. 
tin tức liên quan