Lịch Trường Sơn 2019 phát hành cuối tháng 11 đầu tháng 12-2018

Ngày đăng: 11:21 11/11/2018 Lượt xem: 2.567
LỊCH TRƯỜNG SƠN 2019

     Lịch Trường Sơn Kỷ Hợi 2019 gồm 5 tờ, giá 15.000 đồng đã bắt đầu in. Dự kiến phát hành cuối tháng 11/2018 đầu tháng 12/2018.

    Ban Biên tập trân trọng giới thiệu 
Bìa 1 của Lịch Trường Sơn 2019. 4 tờ lịch của 4 Quý sẽ giới thiệu những gương mặt hội viên điển hình làm kinh tế giỏi, có đóng góp hiệu quả cho công tác nghĩa tình Trường Sơn của Hội trong 2 năm 2017 - 2018.

    Đơn vị, cá nhân nào chưa kịp đăng ký số lượng, xin trân trọng kính mời tiếp tục đăng ký với Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính của Hội.
Điện thoại: 0983605729.

     Ban Biên tập

 


tin tức liên quan